Nansengatan 12A, 722 73 Västerås

Våra utbildningar

Drönarutbildningar för alla behov

Öppen kategori

Detta är en grundläggande kurs för dig som vill veta lite mer än vad du kan läsa dig till på Transportstyrelsens hemsida.
Grundmaterialet är detsamma men här får du lärarledda lektioner med erfarna lärare.

Krav:
Inga förkunskaper krävs
En sökande till UAS skall ha fyllt 15 år, ha goda kunskaper i svenska eller engelska.

Teori:
Förstudier hemma
TS Utbildningsmaterial. 

Genomgång av följande ämnen
• Flygsäkerhet
• Luftrum
• Regelverk
• Mänskliga faktorn
• Planering Operativa regler
• Drönarkunskap
• Integritet
• Meteorologi
• Försäkring 
• STS och PDRA

Praktisk flygning
Grundläggande manövrar så att du på ett säkert sätt kan framföra en UAS på ett säkert sätt.

Tidsåtgång
Kurser genomförs under två dagar

Prov
Alla kurser innehåller teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Pris
Kontakta oss för offert

Specifik kategori

Detta är kursen för dig som ska utföra uppdrag som kräver en specifik utbildning.
Exempel på det är när du avser flyga i bebyggelse och fotografera områden. Använder större drönare än 249 gram med kamera.

Krav
Elev som antas till utbildningen skall vara minst 15 år, ha goda kunskaper i svenska eller engelska. En sökande till UAS skall ha fyllt 15 år.
Vid tveksamhet beträffande språkkunskaperna skall eleven genomgå myndighetens språktest före antagande. 
För grundläggande utbildning specifik kategori krävs lägst A2.

Ämnen
I den specifika kursen går vi djupare ner i ämnen så att du kan verka som operatör och fjärrpliot på ett säkert sätt.
• Flygsäkerhet
• Luftfartsregleringar
SORA STS och PDRA
• Tillstånd m.m.
• Navigation
• Begränsningar av människans prestationsförmåga
• Operativa förfaranden
• Allmän kunskap om UAS
• Meteorologi
• Hantering av nödsituationer (ERP)

Praktisk flygning
• Basmanövrering
• Uppdragstyrda flygningar

Tidsåtgång
Kursen tar två veckor med heltidsstudier.

Prov
Alla kurser innehåller teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Pris
Kontakta oss för offert

Specifik kategori, BVLOS

Detta är en tilläggskurs för specifik kategori. Här får du lära dig att flyga bortom synvidd. Bygger jobbar mycket flygsäkerhetsfaktorer och riskbedömningar.

Krav
För BVLOS-utbildning krävs godkänd kurs i Grundläggande specifik kurs.
Godkänd specifik kurs från annan ADS-utbildare.

Ämnen
• Repetition från Specifik utbildning med särskild inriktning på vissa moment.
• Flygsäkerhet
• Navigation
• Prestanda

Praktisk flygning
• Grundläggande träning BVLOS
• Nödträning BVLOS

Tidsåtgång
3 dagar

Prov
Alla kurser innehåller teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Pris
Kontakta oss för offert

Yrkeshögskola

UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik.

Att arbeta som UAS-operatör och fjärrpilot ställer höga krav på personlig lämplighet och ansvarstagande. Har du ett intresse för flyg och teknik, är initiativtagande och kan behålla fokus i stressade situationer? Då kan detta vara ett karriärval för dig!

Jobbmöjligheter efter examen

Användningen av UAS-tjänster har ökat explosionsartat och efterfrågan på utbildade UAS fjärrpiloter och operatörer är hög på arbetsmarknaden – både i privata och offentliga organisationer. Detta beror dels på den tekniska utvecklingen, dels nya EU-lagförändringar, samt företags ökade fokus på klimat- och miljömål.

Nöjda kunder

En nöjd kund
Namn
En nöjd kund
Namn

Boka din utbildning redan nu!

© HalDrones 2024